درباره وبلاگ


مارا برای نوکریت بس نوشته اند! این نوکری زمینه اش از نسل آدم است. به وبلاگ شاعر وذاکر آل الله خوش آمدید ایمان غلامی(باب الجنه) دوســــتان عــزیــز بــرای اطلاع از آخــریـن تــغــییرات وآشــعار بروز شده حقــیر در این پــایگاه حتما بعنوان یک عضو از مطالب استفاده کنید و در خبر نامه همین صفحه عضو شوید!
موضوعات